TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tầng 05 - Tòa nhà Đa Năng trường Đại học Nha Trang

THÔNG BÁO

TRỰC TIẾP LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

TRỰC TIẾP LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

• Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 13/10/2020

 

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - Khoa Cơ Khí, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Xây dựng, Công nghệ Sinh học và Môi Trường

• Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 14/10/2020

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - Khoa Điện Điện Tử, Du lịch, Kinh tế

 

• Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - 07g30 ngày 15/10/2020

Lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ chính quy năm 2020 - Đại học Nha Trang - Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Khoa Kỹ thuật giao thông, Ngoại ngữ, Kế toán Tài chính