Thủ thuật tạo ghi chú hình ảnh hiển thị trên ảnh trong bài viết

  • 27-05-2021
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 165

Tổ IT hướng dẫn thủ thuật tạo ghi chú hình ảnh hiển thị trên ảnh trong bài viết thông báo, tin tức, hoặc nội dung tĩnh.

Thủ thuật tạo ghi chú hình ảnh hiển thị trên ảnh trong bài viết

Để tạo ghi chú hình ảnh hiển thị đè trên hình ảnh, quý vị làm theo các bước sau:

B1: Chèn hình ảnh vào nội dung (Nếu ai chưa biết chèn hình ảnh trong nội dung tin thì xem tại đây: Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website).

B2: Nhập nội dung mô tả cho hình ảnh trong lúc chèn ảnh, hoặc nhấp đôi vào ảnh đã chèn

Nhập alt mô tả hình ảnh

B3: Chọn ảnh (1), chọn biểu tượng <div> (2), nhập nội dung của stylesheet classes = image (3), chọn OK và lưu lại tin để xem kết quả

Hình ảnh tòa nhà Hành chính

Lưu ý:

Để chỉnh sửa stylesheet class của hình ảnh, nhấp chuột phải vào ảnh, chọn "Edit Div"

 

Hướng dẫn đăng thông báo trên website

Bài viết trước

Hướng dẫn đăng thông báo trên website
Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết liên quan

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn đăng tin tức trên website
16/09/2021

Hướng dẫn đăng tin tức trên website

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường
06/09/2021

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module
15/06/2021

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module