Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

  • 01-06-2021
  • /
  • Phạm Văn Hưng
  • 98

Trên website sử dụng rất nhiều Module, để biết mình đang thao tác module nào, bạn làm theo các bước sau.

Làm sao để biết, trên website đang sử dụng Module nào?

B1: Đăng nhập quản trị website.

B2: Bên góc phải trên mỗi module đều hiển thị biểu tượng Setting để thiết lập, cài đặt module. Đây cũng là nơi bạn có thể nhận biết tên Module đang sử dụng.

Nhận biết tên Module đang sử dụng trên website

Tại đây, bạn có thể cập nhật "tên module" tại form "Module Title" 

 

Loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.

Bài viết trước

Loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.
Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết liên quan

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn đăng tin tức trên website
16/09/2021

Hướng dẫn đăng tin tức trên website

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường
06/09/2021

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module
15/06/2021

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module