Hướng dẫn đăng thông báo trên website

Hướng dẫn đăng thông báo trên website. Thao tác dễ dàng dành cho cả người không chuyên

Thông báo là Module gồm 5 hoặc nhiều hơn tin thông báo chạy bên cột trái website.

Để đăng thông báo (bạn phải được cấp quyền), bạn làm theo các bước sau

1. Đăng nhập vào website

2. Nhấp vào đấu  (1) trên đầu module thông báo để bật cửa sổ đăng tin.

3. Nhập thông tin

  • Tiêu đề thông báo (bắt buộc)
  • Nội dung thông báo
  • Xuất bản (nếu hoàn thành)

Chèn ảnh, file vào nội dung thông báo, vui lòng xem tại đây

Hướng dẫn đăng thông báo trên website (ntu.edu.vn)

► Để xem tất cả thông báo nhấp biểu tượng (3)

► Biểu tượng 2 là số lượng thông báo chờ đăng (chưa duyệt)

Một số hình ảnh:
Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

Bài viết trước

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

Bài viết liên quan

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website
31/12/2020

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website