Hướng dẫn đăng thông báo trên website

  • 05-01-2021
  • /
  • 247

Hướng dẫn đăng thông báo trên website. Thao tác dễ dàng dành cho cả người không chuyên

Hướng dẫn đăng thông báo trên website

Thông báo là Module gồm 5 hoặc nhiều hơn tin thông báo chạy bên cột trái website.

Để đăng thông báo (bạn phải được cấp quyền), bạn làm theo các bước sau

1. Đăng nhập vào website

2. Nhấp vào đấu  (1) trên đầu module thông báo để bật cửa sổ đăng tin.

3. Nhập thông tin

  • Tiêu đề thông báo (bắt buộc)
  • Nội dung thông báo
  • File đính kèm
  • Xuất bản (nếu hoàn thành)

Chèn ảnh, file vào nội dung thông báo, vui lòng xem tại đây

Hướng dẫn đăng thông báo trên website (ntu.edu.vn)

► Để xem tất cả thông báo nhấp biểu tượng (3)

► Biểu tượng 2 là số lượng thông báo chờ đăng (chưa duyệt)

Một số hình ảnh:
Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

Bài viết trước

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website
Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết liên quan

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn đăng tin tức trên website
16/09/2021

Hướng dẫn đăng tin tức trên website

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường
06/09/2021

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module
15/06/2021

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module