Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

  • 31-12-2020
  • /
  • 295

Bài viết hướng dẫn cách Quản lý hình ảnh, File và chèn Hình ảnh, File đính kèm trong bài viết trong bộ Soạn thảo CKEditor.

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

1. Chèn ảnh vào bài viết

B1: Nhấp con trỏ tại vị trí cần chèn ảnh, chọn biểu tường chèn ảnh (1).

B2: Tại tab "image info"(2), chọn Browse Server (3)

B3: Tại hộp thoại Quản lý hình ảnh

- Quản lý tập tin gồm 2 loại:

  • Hình ảnh: Đuôi png, gif, jpg, jpeg đặt trong thư mục "Image" hoặc thư mục con.
  • Tập tin văn bản: pdf, word, excel và một số loại khác.

- Có thể thêm/sửa/xóa thư mục con bằng cách nhấp vào thư mục hiện tại chọn các lệnh tương đương

- Để chèn ảnh sẵn có, nhấp đôi vào ảnh (4) --> OK (6)

- Để tải hình ảnh từ máy tính lên. Chọn thư mục cần chứa ảnh, nhấp chọn nút "upload" (5) ==> Chọn ảnh để tải lên

- Nên ghi chú hình ảnh (7)

- Chỉnh kích thước ảnh (8)

2. Cách chèn File vào bài viết

Tương tự như chèn ảnh. Bạn chỉ cần bôi đen văn bản cần liên kết file. Chọn biểu tượng số (2). 

 

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Bài viết liên quan

Hướng dẫn sử dụng Module Pages
19/09/2021

Hướng dẫn sử dụng Module Pages

Hướng dẫn đăng tin tức trên website
16/09/2021

Hướng dẫn đăng tin tức trên website

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường
06/09/2021

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module
15/06/2021

Hướng dẫn phân quyền và thiết lập cấu hình trên Module