Hỗ trợ - Thủ thuật

Hướng dẫn đăng tin tức trên website

 • 16/09/2021
 • 32

Hướng dẫn gửi tin tức từ website đơn vị lên website trường

 • 06/09/2021
 • 31

Loại bỏ "Code" không cần thiết khi copy văn bản từ website khác, ứng dựng khác (zalo,facebook) trước khi dán vào nội dung tin.

 • 01/06/2021
 • 106

Thủ thuật tạo ghi chú hình ảnh hiển thị trên ảnh trong bài viết

 • 27/05/2021
 • 166

Hướng dẫn đăng thông báo trên website

 • 05/01/2021
 • 248

Hướng dẫn chèn ảnh và tập tin trên website

 • 31/12/2020
 • 295