Chữ ký Email

Họ tên
Đơn vị
Trường
Địa chỉ
Số di động
Số điện thoại bàn
Địa chỉ Email @ntu.edu.vn
Địa chỉ Website

ĐƠN VỊ THỨ 2 (Nếu có)
Đơn vị thứ 2
Số fax
Địa chỉ tiếng Anh (nếu song ngữ)

CHỮ KÝ EMAIL NTU

Đây là chức năng chữ ký Email dành cho cán bộ viên chức trường Đại học Nha Trang nhằm nhận định thương hiệu của nhà trường khi cán bộ giao dịch với đối tác, cũng như thành viên khác qua email.

Quý vị vui lòng nhập các thông tin bên cạnh, sau đó nhấp "Hoàn thành" để tải file ảnh xuống.